Assistansbolag i Göteborg när du behöver personlig assistans

Eftersom vi på konferensgoteborg.nu alltid jobbat för ett mer tillgängligt och mångfacetterat Göteborg, och stöder olika verksamheter som har med funktionsnedsättningar och funktionshinder att göra, ska vi i denna artikel reflektera lite runt ämnet personlig assistans, assistansbolag och assistansanordning – självklart med anknytning till Göteborg.

En av premisserna är att ge dig som vill anlita ett assistansbolag för personlig assistans i Göteborg råd och tips – vare sig du ämnar byte från ett kommunalt alternativ till ett privat, eller om du har tröttnat på din nuvarande privata assistansanordnare, och vill byta till ett annat alternativ.

Så – hur börja? Vi tar det steg för steg.

1. Alternativ?

Ja, givetvis med att kartlägga vilka alternativ du har. I Göteborg finns det gott om assistansbolag, klicka här (obs, extern länk) för en (nästintill) heltäckande lista. När du letar runt här kan det vara bra att komma ihåg att de flesta assistansbolag låter bra på pappret, men din målsättning ska alltid vara att hitta en anordnare som kan möta just dina behov. Det är ju frågan om en individuell, personlig service, glöm inte det.

2. Hjälp av förmedling eller välja själv?

assistansgbgEtt utmärkt sätt att snabbt få ett par alternativ som passar din kravspecifikation, är att ta hjälp av en assistansförmedling. Om det är en seriös förmedling så gör de detta utan någon kostnad (eventuella kostnader får i få fall assistansbolaget som du anlitar betala, inte du), och du kan i lugn och ro själv välja hur du vill gå vidare med deras förslag.

3. Diskutera fördelning av kakan (dvs assistansersättningen)

I skrivande stund lägger Försäkringskassan 280 kr/timmen på assistansersättning. Försäkringskassan ger också assistansanordnare och alla intresserade en slags guide för praxis vad gäller kostnadsfördelningen som kan vara väldigt intressant att ta del av.

Jag vill med eftertryck dock understryka att detta är rekommendationer – alltså det som FK ger. Det är i princip upp till varje assistansbolag, i samråd med sina kunder, att fördela kakan lite som man vill. Dock inte precis som man vill, eftersom det finns lagar och regler som sätter gränser. Inte minst vad gäller löner, försäkringar, eventuella kollektivavtal och liknande. Se det här därför som ett sort ”mellan tummen och pekfingret”-guide till vad pengarna vanligen går till.

80-85% = Kostnader för löner (och associerade kostnadsposter)

Det kommer väl knappast som en överraskning att den största delen av kakan äts upp av lönerna. Vilket inte är så konstigt. Frågan är väl snarare om inte FK borde öronmärka ännu mer pengarna bara för lönerna, eller kanske ännu bättre, avsätta en del av skattepengarna vid sidan om som bara är till för att höja lönerna till de personliga assistenterna.

I slutet av dagen är det ändå människorna som jobbar som assistenter, och deras arbetsvillkor, som kommer skapa förutsättningar för en attraktiv och kompetent arbetsmarknad.

5-10% = Administrationskostnader

Detta härrör förstås till de kostnader som krävs för att administrera assistansen. Exempelvis kan det handla om kostnader för inköp av administrativ hjälp, resor, inventarier, revision, försäkringar, utgifter till branschorganisationer och dylikt. Jag tycker personligen att detta procentantal är högst rimligt med tanke på att det är en för detta statlig verksamhet som privatiserats – och måste därför säga att jag är förvånad att kostnadsposten för assistansbolagens administration låg så lågt. I denna post ingår enligt praxis också det vinstöverskott som assistansbolaget tar ut för att driva sin verksamhet.

2-4% – Kompetensutveckling & Utbildning

Precis som namnet indikerar är det här kostnadsslaget som belastas om man betalar för lärare, föreläsare, kurser eller liknande, men också för lokalhyra vid eventuella ”workshop” eller annan gemensam utbildning som blivit väldigt populär. Tycker att detta är en kostnadspost som kunde få mer utrymme till förmån för den administrativa, men då måste man förstås hitta effektivare organisationer och bygga assistansbolag som är flexibla och smarta vad gäller administrationen.

1-2 % Personalomkostnader & Arbetsmiljö

Syftar till kostnader som är till för att stärka arbetet för en bättre arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Till exempels handlar det om kostnader för hjälpmedel, för att lösa eventuella arbetsmiljöfrågor och relaterat.

Personalomkostnader är kostnader för friskvård, hälsovård, te och kaffe, tvål och sånt till assistenterna; men också teambuilding, personaldagar och aktiviteter som syftar till att stärka personalen i sitt dagliga jobb.

1-2 % Diverse omkostnader

Detta är kostnader som den ersättningsberättigade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden.

Det kan exempelvis vara resekostnader, inträdesavgifter och liknande kostnader vid aktiviteter. Inte mycket att säga något om – en kostnadspost som säger något om att den ersättningsberättigade lever sitt liv är inget att klaga på

No comments yet.

Lämna ett svar

Powered by WordPress. Designed by WooThemes