Integritetspolicy

Integritetspolicy

I den här integritetspolicyn beskriver vi hur Webbplatsen www.konferensgoteborg.nu använder den information som är tillgänglig via vår hemsida. Observera att integritetspolicy gäller för information som samlas in via den här webbsidan, inte på annat sätt. Vi är noga med att respektera våra besökares integritet. Därför vill vi också vara tydliga med vår integritetspolicy.

Såhär samlar vi in Personuppgifter

När du besöker vår hemsida använder vi ”cookies” (kakor) och IP-adresser för att samla in allmänt identifierbar information som t ex vilken typ av webbläsare eller dator du har, namnet på din internetleverantör, hur ofta du besöker hemsidan, vilka aktiviteter som intresserar dig samt hur länge besöken varar. Dessutom för vi statistik på webbsidans totala antal besökare. En viktig resurs i sammanhanget är statistikprogrammet Google Analytics. Detta är ett tredjepart statistikprogram som vi använder dagligen.

Cookies från Tredje Part

Vi använder Cookies från tredje part med tre huvudsakliga syften:
1. För att spåra hur våra besökare använder och interagerar med det publicerade materialet på vår hemsida.
2. För att kartlägga antalet klick och antal visningar av våra sidor och specifika avsnitt på våra sidor.
3. För analyser och statistik av webbplatsens funktionalitet och styrkor/svagheter.

Vi lämnar inte ut uppgifter om våra användare till 3:e part annat än vad som stipuleras i Våra villkor för offertjänsten på denna sida. Har du några frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

Privacy Policy:

This privacy policy describes how the Site www.konferensgoteborg.nu use the information that is available through our website. Please note that the privacy policy applies to information collected via this Web page, not any other way or form. We are careful to respect our visitors’ privacy. Therefore, we also want to be clear about our privacypolicy.

This is how we collect Personal Information>>

When you visit our website, we use ”cookies”  and IP addresses to collect publicly identifiable information such as what kind of browser or computer you’re using, the name of your internet service, how often you visit our website, which activities interests you and how long the visit lasts.

Third-party Cookies

We use cookies from third with three main objectives:
1. In order to track how our visitors use and interact with ad material on our website.
2. To identify the number of clicks and impressions of our ads.
3. For analysis and statistics of the site’s functionality and strengths / weaknesses.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes