3 framgångsfaktorer för en lyckad konferens

3 framgångsfaktorer för en lyckad konferens

Huruvida en konferens kan anses som ”lyckad” eller inte är förstås upp till varje enskild konferensdeltagare att bedöma.

För dig som håller i konferensen gäller det dock att hålla fokus på helheten, och då gäller det att veta vilka faktorer som är extra viktiga att fokusera på – både innan och under själva konferensen. Här följer 3 framgångsfaktorer för en lyckad konferens.

1. Hitta rätt konferensanläggning!
maltavlaTill att börja med gäller det förstås att hitta rätt konferensanläggning. Och för att göra detta måste du först och främst ha klart för dig vad huvudsyftet med konferensen är.

  • Är det viktigt med lugn och avkoppling?
  • Är det viktig med stora konferenslokaler?
  • Teknik för presentationer och föredrag?
  • Är det budgeten som styr ditt val?

När du väl har syftet klart är det enklare att hitta en anläggning och ett upplägg som passar.

2. Personalen skapar förutsättningar (och begränsningar)!
En annan viktig framgångsfaktor, framförallt för större konferenser med hektiska scheman, är att du som företagets representant och konferensansvarig har en god kommuniktion (läs: personkemi) med personalen på anläggningen.

Denna personal är din viktigaste resurs och kommer skapa förutsättningar för en lyckad, eller misslyckad, konferens. Det kan därför vara bra att träffa nyckelpersoner i personalen på konferensanläggningen i god tid innan konferensen går av stapeln och påbörja planeringen.

3. Planera mera!
checklistaEn konferens med tidsschema, där aktiviteter avlöser varandra, därtill en konferens med många deltagare, kräver planering. Mycket planering. Underskatta aldrig ditt behov av checklistor, back – up planer och kom alltid ihåg att saker och ting kan, och kommer att gå, fel.

En vanligt misstag är att man planerar konferenser för ”den vanliga” individen men förbiser individerna med speciella behov. Gör inte det misstaget. Se till så att du vet hur många som har matallergier (och därför behöver annan kost), som är vegetarianer, som har astma eller liknande sjukdomar där miljön är viktig.

Se också till att du vet var närmsta sjukhus, polisstation och tandläkare ligger i anslutning till konferensen.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes