Platser i Göteborg – Allén, Heden & Trädgårdsföreningen

Gamla Allén och Heden

Att promenera var en sysselsättning som tidigare liksom idag skattades högt, frisk luft, rörelse och möten med andra människor betyder mycket för människors hälsa.

För att komma till Heden och titta på militärens exercisövningar önskade borgarna inne i Göteborg en ”promenadplats”.

Utmed landsvägen Södra Vägen anlades Allén redan 1788, som fick namnet Gamla Allén när Nya Allén kom till 35 år senare. Ursprungligen planterades tre rader av almar här i Gamla Allén – den mittersta togs bort 1831 för att ge plats åt de andra träden. Idag består allén mest av lindar, som successivt har ersatt de gamla almama.

Heden är göteborgarnas stora lekfält, mitt i stan. En ständigt omdebatterad plats som vid cykliskt återkommande perioder ska förbättras, bebyggas eller totält förändras. Idag är Heden framförallt känt, ja faktiskt världskänt, som platsen där flest fotbollsmatcher i Gothia Cup går av stapeln.

Trädgårdsföreningen & Nya Allén

Nya Allén planterades på de gamla befästningsvallarna som revs i början på 1800-talet. Den löper från Fattighusån till Järntorget och är drygt 1,8 km lång. På den Segerlindska ängen, mellan Nya Allén och Vallgraven uppfördes Trädgårdsföreningens park i 842.

Den skulle ha som sin främsta uppgift att höja allmänhetens känsla för träd- och blomsterodling, dessutom fick man ännu en promenadplats. Idag återförs delar av parken till sin guldålder, som var runt förra sekelskiftet.

Gångarna har återfått sin mer böljande och mjuka sträckning och tapetgruppema – rabatter i symmetriskt ordnade former – har åter placerats på strategiska platser i Trädgårdsföreningen.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes