Platser i Göteborg – Avenyn & Vasaparken


Avenyn – Göteborgs Paradgata

Avenyn är den mest förändrade gatan i hela stadsdelen Lorensberg. Här byggdes fashionabla bostäder, radhus och paradvåningar med prunkande förträdgårdar till borgarna på gammal landerimark. Själva gatan gjordes bred med alléträd på båda sidorna. Idag finns bara en grön förträdgård kvar med gräs som faktiskt är konstgjort. Områdets bostäder har fått ge vika för ett stråk av mer kommersiell karaktär. Fortfarande är Kungsportsavenyn en paradgata och idag pågår diskussioner om att höja kvaliteten på gatans estetiska uttryck.

Läsa mer om Avenyn?
>> Hemsidan för Paradgatan Avenyn i Göteborg
>>Om Kungsportsavenyn på Wikipedia

Konstskolan Valand

I dessa omgivningar finns en lång tradition med institutioner som upphöjt konstens och slöjdens praktiska kunskaper och färdigheter. När byggnaden Valand uppfördes 1886 flyttade snart Göteborgs konstförening och Musei rit- och målarskola hit. Den bildades 1865 i Ostindiska huset och namnet byttes så småningom till Valand. Efter några omflyttningar i Göteborg, sena :, senast på Lindholmen, flyttade skolan tillbaka till området, nu till f d. Slöjdskolans lokaler vid Vasagatan 50 där Valand idag återfinns. Idag är konstskolan Valand en del av Göteborgs universitet.

Vasaparken och Vasaplatsen

Vasaparken tillsammans med delar av Vasaplatsen är det största parkområdet i dessa stadsdelar. Det ligger som en kil mellan Lorensberg och Vasastaden upp från Nya Allén för att avslutas med parkdelen vid Vasakyrkan. Grönområdet korsas av Vasagatans allé. Här i omgivningarna låg tidigare Flygarns Haga, en salig blandning av cirka 150 små kåkar och hantverkslokaler. Göteborgs högskola – idag Göteborgs universitets huvudbyggnad – flyttade hit till Vasaparken 1907. Här låg tidigare den s.k. Skojarbacken. Området omvandlades till park 1893.


Utmed Parkbältet med Nya Allén skulle kvarteren bebyggas med S.k. parkkvarter enligt planen från 1866. Tanken var att det skulle bli en mer exklusiv villabebyggelse av sten utmed grönstråket. Här uppfördes i stället höga hyreshus på mycket små tomter, men med förträdgårdar åt två håll. Några förträdgårdar finns kvar ännu. Här uppfördes 1898 KFUM:s hus med bl.a. Hans Hedlund som arkitekt. Idag huserar Sjölins gymnasium i delar av huset. Med den stora expansionen av friskolar har många centralt belägna hus och skolbyggnader fått nytt liv.

Håkan Hellström om Vasaparken

För många är Vasaparken känd som platsen där Göteborgssonen Håkan Hellström står och trånar efter kärleken i underbara ”Jag var bara inte gjorde för dessa dar”. Håkan sjunger att han står i Vasaparken och ”ser pojkar och flickor gå genom kärlekslunden”. För dig som vill upptäcka kärleken i Vasaparken själv är det en underbar tid just nu: till våren lever parken upp och visar sig från sin bästa sida.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Stadsvandring Göteborg - upptäck Göteborg med en upplevelse! - maj 15, 2011

    […] för en stadsvandring. Du kan exempelvis ta en promenad i Majorna, en cityvandring på paradgatan Avenyn eller varför inte en klassisk stadvandring i fina områdena Haga och […]

Powered by WordPress. Designed by WooThemes