Haga Kyrkoplan & Sprängkullsgatan

Haga Kyrkoplan

Mitt emellan Vasastaden och Haga skapades en park på 1890-talet, Haga Kyrkoplan. Idag används parken av många, barn, vuxna och inte minst studenter som vill ha frisk luft mellan studierna. Raoul Wallenbergmonumentet är parkens senaste tillskott och här finns flera nyplanterade träd som magnolior, gullregn, småbladig ask, hängbok och trubbhagtorn. En riktig oas!

Hans Hedlunds byggnad Göteborgs stadsbibliotek har idag blivit Kurs- och tidningsbibliotek för universitetet. Den är uppförd i magnifik jugendstil. Skåda upp mot taket! Där ser du en stenbalustrad med små tom. Gå runt byggnaden och se på detaljerna. Sockeln i granit, den fantastiska marmorportalen med huggna dekorationer runt porten och de vackra fönstren är väl värda att titta på.

En annan magnifik byggnad att titta lite extra på i området är Hagakyrkan, en vacker kyrka mitt i city som stod klar 1859.

Sprängkullsgatan

För några år sedan planterades här lönnträd som med sitt annorlunda växtsätt ger platsen en säregen prägel. Handelshögskolan huserar idag i ett helt kvarter. De första husen uppfördes 1951 och höghuset är klätt med Ekebergsmarmor. Nybyggnaden i vitt invigdes 1995. I kvarteret låg tidigare flera sociala inrättningar.

Göteborgs första bambördshus låg på hörnet mot Sprängkullsgatan och revs så sent som 1993. Biblioteket som ligger i den mndade delen är verkligen värt ett besök. Mot Sprängkullsgatan ligger Samvetet, ett antal samhällsvetenskapliga institutioner inom Göteborgs universitet som idag ingår i Campus Haga och Linné. Här kunde man under 1970- och -80-talen lyssna på s.k. proggmusik i det gamla bryggeriet som kallades för Sprängkullen.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes